Поиск по этому блогу

четверг, 28 августа 2014 г.

Youkai Taisou Daiichi

Youkai Taisou Daiichi
Lyrics:

Youkai taisou daiichi!
Uissu!

Yo~deru yo~deru yo~deru yo~deru
Youkai deruken deraren ken
Yo~deru yo~deru yo~deru yo~deru
Youkai deruken deraren ken

Ro~ire ro~ire nakama ni ro~ire
Tomodachi daiji
Youkai youkai
Youkai uocchicchi!!

Kai kai kii kii kui kui kei kei
Koi koi youkai uocchicchi!!

Kyou wa asa kara nebou shita
Yume no naka dewa okita noni
Doushite asa wa nemuinda?
Doushite asa wa nemuinda?

Doowahhahha~!
YO U KA I no sei nanone
Souna no ne
Uocchi! Ima nanji?

(Ichi daiji)

Uissu!

Yo~deru yo~deru yo~deru yo~deru
Youkai deruken deraren ken
Yo~deru yo~deru yo~deru yo~deru
Youkai deruken deraren ken

Ro~ire ro~ire nakama ni ro~ire
Tomodachi daiji
Youkai youkai
Youkai uocchicchi!!

Kai kai kii kii kui kui kei kei
Koi koi youkai uocchicchi!!

Комментариев нет:

Отправить комментарий