Поиск по этому блогу

воскресенье, 1 сентября 2013 г.

Shiawase ni Nareru Kakushi Command ga Arurashii

Shiawase ni Nareru Kakushi Command ga Arurashii

Lyrics:


(migi) (shita) (ue) (migi)
 (migi) (shita)  (migi) (migi)
(ue)  (ue) (shita) (shita)
 ← (hidari) (migi) (hidari) (migi)


→ (migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) → (migi) ← (hidari) → (migi)

→ (migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
Chotto, 
↑ (ue) ni tamete kudasai.

→ 
(migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) → (migi) ← (hidari) → (migi)

→ 
(migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) kaiten ikkaiten

→ 
(migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) → (migi) ← (hidari) → (migi)

→ 
(migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
Kaiten hanten ikkaiten

Mucha buri janai ka
Fuka nou kanou
Tonikaku yarette
Meirei bakari

Naseba narutte
Seishin ro~n
Mainasu bakari
Tamatte baka baka baka


→ 
(migi) ↓ (shita)
B A X Y L R
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita)
A Y L R A


→ 
(migi) ↓ (shita)
 
↑ (ue) → (migi)
A X Y R
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) kaiten ikkaiten

→ (migi) ↓ (shita)
B A X Y L R
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita)
A Y L R A
→ (migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)

A X Y R
↑ 
(ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
Chotto? Machigae nai de kudasai.

Mucha buri janai ka
Gakkou kaisha
Atama gonashi no
Meirei bakari

Naseba narutte
Seishin ro~n
Mainasu bakari
Tamatte baka baka baka

Mada mada daijoubu!
Ike masu yone?
Nan idotaka sugiru kamoshire masen kedo,
Anata nara dekiru deshou?

Inokori hoshuu
Shucchou zangyou
Tonikaku yatte morawa nai to...
Totemo komarimasu


Inokori hoshuu
Shucchou zangyou
Shukudai kadai
Tesuto sotsuron

Irai ninmu
Meirei sekinin
Nouki kijitsu
Teishutsu ashita

Pukatsu shiai
Renshuu shouri
Gyousha shoudan
Settai seiritsu

Shingaku shuushoku
Tenshoku mensetsu
Kaiten hanten
Ikkaiten

Kouhai senpai
Sensei joushi
→ (migi) B ↓ (shita) A
 (ue) L → (migi)

Yuujin douryou
Kareshi kanojo

↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) → (migi) Y L

Hirou shinrou
Mondou muyou
SELECT START
A B Y L

R X 
→ (migi) ← (hidari)
 (ue) ↓ (shita)
Doushi oshi

Mucha buri janai ka
Fuka nou kanou
Tonikaku yarette
Meirei bakari

Naseba narutte
Seishin ro~n
Mainasu bakari
Tamatte baka baka baka

Mucha buri janai ka
Gakkou kaisha
Atama gonashi no
Meirei bakari

Naseba narutte
Seishin ro~n
Mainasu bakari
Tamatte baka baka baka

→ (migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) → (migi) ← (hidari) → (migi)

→ (migi) ↓ (shita) ↑ (ue) → (migi)
 (migi) ↓ (shita)  (migi) → (migi)
↑ (ue)  (ue) ↓ (shita) ↓ (shita)
 ← (hidari) → (migi) ← (hidari) → (migi)

Risetto

Комментариев нет:

Отправить комментарий